alterac.


alterac.
abreviatura alteración

Enciclopedia Universal. 2012.